Logo-credo

Welkom op de site van KTAM!

Hier krijgt u een indruk van onze dienstverlening, onze overtuigingen en onze kracht: Wij werken met passie en overtuiging aan verduurzamen en optimaliseren van menselijk kapitaal op de arbeidsmarkt.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Wij voeren voor u de regie. De regie op organisatieontwikkelingen, ontwikkeling van strategisch HR beleid en de regie op 'van werk naar werk' trajecten (lees meer...).

Waarom KTAM?
- Focus op competenties in plaats van op bedrijfs- of sectorervaring.
- Regionale benadering van intersectorale arbeidsmobiliteit.
- Zeer uitgebreid en flexibel netwerk, met relaties gebaseerd op persoonlijke contacten en een gedeelde visie.